Loading...

Upravljanje, digitalizacija in arhiviranje kadrovske dokumentacije po uveljavitvi ZVOP-2

v papirnati ali digitalni obliki

SPOŠTOVANI,

v luči sprememb, ki jih prinaša predlog zakona ZVOP-2 in »Koronsko« prilagojene delovne prakse; predvsem pa zaradi zagotavljanja pravic zaposlenim in zavarovanja odgovornosti delodajalcev, vas vabimo, da se udeležite praktično naravnanega seminarja, kjer boste spoznali zakonske zahteve v praksi in dobili odgovore na vsa vaša vprašanja.

V kadrovskih procesih, katere izvajate v celoti sami ali ob pomoči zunanjih sodelavcev nastaja kadrovska dokumentacija, za katero ste odgovorni vi!

Ste se kdaj vprašali za koliko različnih procesov in dokumentov:

– pravilniki, opisi, sistematizacije in ocene
– kadrovske evidence,
– objave, ocene in izbori,
– predlogi pogodb, pogodbe in aneksi,
– poročila, ocene, dokazila, … o pregledih, usposabljanjih in izobraževanjih,
– sklepi, odločbe in obvestila,
– obračuni, izplačila in poročanja,
– spremljanje, nagrajevanje …

in še marsikaj drugega ste odgovorni prav VI?

Prijavite se na 365 dni podpore z vključitvijo v zaprto Facebook skupino skladno z našim produktom WEBINAR-KADRI. Na dan dogodka vam bomo dostavili presenečenje (vendar samo v Sloveniji).

PRILAGODITE IN VZPOSTAVITE VAŠ SISTEM UPRAVLJANJA KADROVSKIH MAP IN KADROVSKIH EVIDENC VAŠIM POTREBAM IN V SKLADU Z ZAKONODAJO

CENA SEMINARJA: 250,00 EUR + DDV

Dokumentacija je obsežna in vsebuje osebne, poslovne ter zaupne podatke.

Da zagotovite zakonsko skladno poslovanje in zavarujete lastno odgovornost je pomembno, da ste informirani in usposobljeni za vzpostavitev optimalnega izvajanja vseh kadrovskih procesov.

S KONKRETNIMI IN PRAKTIČNIMI INFORMACIJAMI, boste samostojno in odgovorno zastavili digitalizacijo vaših kadrovskih procesov in zagotovili zakonsko skladno, pregledno in odgovorno upravljanje s kadrovskimi informacijami in dokumenti, tako v papirni kot v digitalni obliki.

NE POZABITE, za trajnost, zakonitost, pravičnost, preglednost, omejitev
namena, zajemanje najmanjšega možnega obsega podatkov, točnost,
omejitev shranjevanja, celovitost in zaupnost ste ODGOVORNI VI!

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, pravnikom, direktorjem, lastnikom in vsem, ki želijo zakonito vzpostaviti, voditi in hraniti osebne mape in kadrovske evidence. Vam, ki ste odgovorni za skladnost z uredbo GDPR.

PROGRAM

 

9.00 do 11.00 – doc.dr. Miha Dvojmoč

Varstvo osebnih podatkov v kadrovskih procesih

 

11.00 do 11.30

Odmor

 

11.30 do 13.30 – Tanja Čajavec

Upravljanje, digitalizacija in arhiviranje

 

13.30 – ?

Diskusija

 

Na seminarju boste izvedeli:

· pravne osnove za pravilno hrambo kadrovske dokumentacije (ZDR-1, ZEPDSV, GDPR, ZVOP),
· kateri osebni podatki se uporabljajo v kadrovskih procesih
· kako zagotavljati skladnost varstva osebnih podatkov v kadrovskih procesih.
· kateri osebni podatki v kadrovskih procesih so podvrženi varovanju.
· oblikovanje ustreznih procesov ravnanja z osebnimi podatki v postopku zaposlovanja in kako vzpostaviti odgovornost zanje?
· odgovornost v primeru kršitev GDPR in razpisane kazni.
· kaj so obvezne sestavine osebne mape, kaj lahko v mapah hranimo in česa ne,
· vse procese upravljanja kadrovske dokumentacije v papirni in digitalni obliki,
· 5 korakov s katerimi boste zagotovili učinkovito upravljanje s dokumentacijo in evidencami,
· odgovore na vaša vprašanja.

Da bomo bolj učinkoviti pošljite vprašanja že danes na:
INFO@ARHIVSERVIS.SI

PRIJAVA NA SEMINAR

Prijavljam se na seminar:
Upravljanje, digitalizacija in arhiviranje kadrovske dokumentacije po uveljavitvi ZVOP-2, ki stane 250,00 EUR + DDV in 365 DNI PODPORE z vključitvijo v zaprto FB skupino skladno z našim produktom WEBINAR-KADRI. Na dan dogodka vam bomo dostavili presenečenje (vendar samo v Sloveniji).

  Izberite termin:

   

  Varstvo osebnih podatkov
  v kadrovskih procesih

  Predstavitev pojma osebni podatek (kaj so, kje jih lahko najdemo, kje jih
  uporabljamo).
  Kakšni osebni podatki se uporabljajo v kadrovskih procesih (splošno)?
  Kaj je uvedba GDPR in kdaj je bila sprejeta?
  Katere novosti je uvedla uredba GDPR na področju upravljanja s kadri?
  Opis načel, ki morajo biti izpolnjena za ustrezno obdelavo osebnih
  podatkov: razlaga načela zakonitosti, pravičnosti in preglednosti,
  omejitev namena, zajemanje najmanjšega možnega obsega podatkov,
  točnost, omejitev shranjevanja, celovitost in zaupnost ter odgovornost.
  Kako zagotavljati skladnost varstva osebnih podatkov v kadrovskih
  procesih?
  Kateri osebni podatki v kadrovskih procesih so podvrženi varovanju?
  Vpliv GDPR na arhiviranje kadrovske dokumentacije.
  Oblikovanje ustreznih procesov ravnanja z osebnimi podatki v postopku
  zaposlovanja in kako vzpostaviti odgovornost zanj?
  Na kaj je pozoren delovni inšpektor?
  Kdaj ste v prekršku ali celo v kaznivem ravnanju?
  Odgovornost v primeru kršitev GDPR in razpisane kazni.
  Celovit pogled na varstvo osebnih podatkov.

  Doc. dr. Miha Dvojmoč Je docent na Fakulteti za varnostne vede, kjer študente poučuje na področju korporativne varnosti, korporativne obveščevalne dejavnosti, varnosti informacij, detektivske dejavnosti, zasebnega varovanja. Je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) in se s svojo ekipo ukrivljam z zagotavljanjem varnosti informacij v podjetjih; pravni svetovalec podjetjem in direktorjem glede njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter podpornih dejavnosti njihovem poslovanju, je predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje, soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje in predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije.

  Upravljanje, digitalizacija in arhiviranje

  Katere so zakonsko obvezne vsebine osebne mape, česa v le-teh ne
  smemo hraniti in kdaj delovnopravna zakonodaja omogoča izjeme?
  Katero zakonodajo upoštevati pri vodenju in arhiviranju osebnih map?
  Kako zakonito izpeljati in dokumentirati postopek zaposlitve delavca, kako
  si poenostaviti postopke pridobivanja podatkov od delavcev, da ob tem ne
  kršimo zakonov?
  Odgovornost v procesih kadrovanja (kdo in za kaj je odgovoren?).
  Kako pravilno hranimo (standardi fizičnega in digitalnega upravljanje z
  informacijami in dokumenti)
  Kaj pomenijo roki hrambe (2,5,10, T?)
  Kaj pomeni, da dokument hranimo T (trajno) in kdaj dobi dokument status
  A (arhivskega)
  Kako vzpostaviti, voditi in arhivirati dokumente v REGISTRU
  KOMPETENC, kaj sploh je REGISTER KOMPETENC?
  ABC (3 koraki) digitalizacije kadrovskih procesov oz. dokumentov
  Plusi in minusi digitalizacije.
  5 ZAHTEV, ki jih morama zagotoviti zakonsko skladna E-HRAMBA
  kadrovskih digitalnih dokumentov (celovitost in verodostojnost,
  dostopnost, uporabnost in trajnost dokumentov)
  Katere so obveznosti delodajalca v primeru digitalizacije kadrovskega
  procesa v celoti in ali kadrovskih map zaposlenih ?
  Kako popisati in vzpostaviti elektronsko evidenco kadrovskega arhiva?

  Tanja Čajavec je univ. dipl. umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture, doktorska študentka informacijski znanosti in direktorica IP MEDARHIV d.o.o., kjer že več kot 10 let razvija sodobne pristope na področju optimizacije poslovanja, digitalizacije in arhiviranja. Že več kot 15 let usposablja in zaposluje invalide na delovnih mestih administrator, digitalni administrator in arhivar. Do sedaj je sodelovala v projektnih skupinah za vzpostavitev standardov arhiviranja na področju digitalnega zajema knjižničnega gradiva (2012-2014), digitalnega zajema gradiva na področju varstva kulturne dediščine (2012-2013) ter zvočnega snemanja sodnih narokov (2012-2014). Strokovno je vodila projekt ureditve in digitalizacije kadrovskega arhiva LEK d.d. (2013-2019), kadrovskega arhiva Atlantic Droga Kolinska d.o.o. (2014-2016) in arhiva Energija plus d.o.o

  (c) 2021 Tanja Čajavec, Medarhiv d.o.o. Vse pravice pridržane! Izdelava Spletni.guru.