Loading...
Kdaj?
kadarkoli
Kje?
Facebook

5 korakov do digitalizacije poslovanja

“Brez sprejemanja odločitev ne moreš napredovati.” (Jim Rohn)

V več kot 18 letih delovanja na področju projektnega dela in organizacije dela ter 12 letih dela na področju optimizacije in standardizacije poslovanja ter arhiviranja sem pridobila ogromno izkušenj na teh področjih. Sodelovala sem in še vedno sodelujem z različnimi podjetji in javnimi organizacijami na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), zdravja, sociale, javne uprave, šolstva, proizvodnje, transporta in logistike, turizma …

Optimalno upravljanje dokumentov postaja vedno bolj pomembno in ključno za poslovni uspeh, še posebej v času prenove poslovnih procesov in nove poslovne realnosti kot posledice korone.

Za učinkovito delo moram redno spremljati novosti in spremembe, ki se dogajajo na področjih GDPR, arhiviranja, digitalizacije procesov in dokumentov ter odgovornosti posameznikov. Ves čas se usposabljam in izobražujem. Temu namenim več kot 30 % svojega delovnega časa. Verjamem, da vi nimate toliko časa, da bi se temu posvečali. Verjamem tudi, da pričakujete praktične napotke in rešitve.

Zato sem za vas pripravila spletno predavanje (webinar), na katerem vam bom predstavila vse svoje izkušnje in novosti, ki smo jih pridobili v letu 2020, in kaj nas čaka v letošnjem letu.

Vse to vam bom posredovala na zabaven in preprost način.

Obljubim. 😉

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

  • Lastnikom, direktorjem, vodjem in zaposlenim, ki so odgovorni za organizacijo ali izvedbo procesov upravljanja z dokumentarnim gradivom.
  • Informatikom, ki skrbijo za informacijske sisteme upravljanja z dokumenti ali informacijami oz. za področje informacijske varnosti.
  • Vsem, ki jih to področje posebej zanima in želijo zakonito vzpostaviti, voditi in hraniti dokumente.

KAJ BOSTE SPOZNALI V WEBINARJU?

  • Kako učinkovito upravljati z dokumenti na delovnem mestu in v času dela od doma.
  • Kako določiti roke hrambe in stopnjo dostopa (varnosti).
  • Pravne osnove za pravilno hrambo dokumentov (ZVDAG-A, GDPR, ZVOP).
  • Spremembe in novosti na področju arhiviranja.
  • Kako obstoječi arhiv popisati in urediti.
  • Obvezne sestavine »ZADEVNIH« map, kaj lahko v mapah hranite in česa ne.
  • Postopke hrambe v papirni in digitalni obliki.
  • Kako dokumente pravilno digitalizirati in varno hraniti v elektronski obliki.
  • Kako v skladu s predpisi in potrebami poslovanja učinkovito upravljati z dokumentacijo, da znate INŠPEKTORJEM pravilno argumentirati vodenje evidenc in arhiva.
  • Odgovore na številna vprašanja, ki se vam porajajo ob vzpostavljanju, vodenju in hrambi dokumentov.

Izobražujte se varno, iz svojega naslonjača in takrat, ko imate čas.


Z dokumenti moramo upravljati odgovorno in poskrbeti za pravilno, varno in dolgoročno ustrezno hrambo (e-)gradiva (pogodbe, pravilniki, (e-)pošta, investicijska, kadrovska, gradbena, zdravstvena, personalna in računovodska dokumentacija …), s katero dokazujemo izvajanje storitev in delovnih procesov skladno z zakonodajo.

Zadnja leta, še posebej pa v letu 2020, smo začeli s pospešeno digitalizacijo procesov in ugotovili, da imamo preveč vprašanj ter premalo odgovorov. Vsekakor pa nam je postalo jasno, da imamo premalo časa in znanja, da bi sledili vsem spremembam, da bi se lahko pravilno odločali. Osnovna zahteva agilnega poslovanja je, da mora biti odgovorna oseba pravilno informirana in usposobljena za upravljanje z dostopnimi orodji, ki ji omogočajo optimizacijo poslovanja na področju digitalizacije poslovnih procesov, zahtev glede varstva osebnih podatkov ter zagotavljanja informacijske varnosti.

Arhiviranje in upravljanje s klasičnimi ali e-dokumenti sloni na večstoletni praksi, zakonodaji in pravilih. Informacij je vsekakor več, kot jih lahko spoznate na večdnevnih delavnicah. Marsikdo zato čuti odpor oz. verjame, da nima dovolj znanja, časa ali motivacije, da pristopi k optimalnemu upravljanju z dokumenti.

Webinar je namenjen zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju, ki želite narediti nov korak v svoji karieri, predvsem pa se opolnomočiti za delo z dokumenti. Ob praktičnih primerih in sistematično, korak za korakom boste spoznali, kako pristopite k arhiviranju in upravljanju z dokumenti ter si izoblikovali svoj lasten pristop.

Z vsakim korakom boste bolj samostojni in samoiniciativni pri upravljanju z dokumenti. Izkoristite konkretne rešitve in praktične napotke, ki sem jih za vas strnila v uporabnem enournem predavanju in jih boste pridobivali tudi med celoletnim interaktivnim druženjem v zaprti FB- skupini.

Ta inovativen kombiniran način izobraževanja vam omogoča, da si lahko sami razporejate, kdaj, kje in koliko časa boste namenili pridobivanju znanj ter orodij za lažje upravljanje z dokumenti.

Kaj pridobite kot udeleženec webinarja?


Udeleženci webinarja poleg ogromo uporabnega znanja prejmete tudi enoletni neomejeni dostop do zaprte Facebook skupine, ki vsebuje:

  • 60-minutni praktični prikaz urejanja dokumentov na posameznem področju.
  • Sodelovanje, druženje, mreženje ter sklepanje novih poznanstev v skupnosti vseh, ki vas posamezno področje zanima.
  • Izmenjavo primerov iz prakse in podporo članov.
  • Vso predmetno zakonodajo.
  • Tolmačenje zakonodaje v praksi, na praktičnih primerih.
  • Možnost postavljanja vprašanj v nedogled saj vam zagotavljamo, da bomo odgovorili na prav vsako vprašanje.
  • Osnutke dokumentov, pravilnikov in obrazcev.
  • Objave novosti in dostop do informacij, ki širši javnosti niso na voljo.
  • Testiranja posameznih digitalnih rešitev.
  • Možnost pristopa k izpitu in pridobitev certifikata usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA


Digitalizacija oziroma digitalna transformacija zahteva spremembo organizacijske kulture in navad zaposlenih, pri čemer morate imeti urejeno oz. standardizirano poslovanje v celoti.

Digitalizacijo poslovanja in posledično ustvarjanja digitalnih mest ne moremo pričeti kar nekje, ampak na začetku. Vsaka transformacija se začne na začetku … pri popisu delovnih procesov, dokumentov in odgovornosti zaposlenih. Pri čemer moramo biti pozorni na skladnost varstva osebnih podatkov.

Da vam bo lažje preiti na digitalizacijo poslovanja, oz. uskladiti že začeto digitalizacijo poslovanja z vašo preteklostjo, z vašim arhivom je potrebno, da imate urejen arhiv – fizično ali digitalno in da vse sprotne dokumente dosledno in sprotno vnašate v sistem ter jih vodite skladno s sprejetimi pravili.

Prej ko boste popisali in digitalizirali dokumente, ki jamčijo za vašo poslovno verodostojnost, hitreje boste prešli na digitalizacijo poslovanja.

Verjamemo, da je težko digitalizirati vse delovne procese. Verjamemo, da imate več vprašanj kot odgovorov, pa vendar vas pozivamo, da pogumno začnite, saj lahko pričakujete multiplikativno korist.

Nikoli ni prepozno, da uredite dokumente za nazaj in da digitalizirate procese iskanja ter dostopanja do arhiviranih dokumentov in pomembnih podatkov.

Podprli Vas bomo na vaši poti digitalizacije poslovanja ali posameznega procesa s poudarkom na optimizaciji poslovanja z dokumenti. Več je manj!

Na primer, vzemimo pod drobnogled kadrovsko dokumentacijo.

Z nakupom posameznega webinarja in vstopom v zaprto FB skupino KADRI boste pridobili strokovne podlage ter usmeritve za vse, ki:

 • pri svojem delu ustvarjate gradiva, ki jih je treba hraniti,
 • novo dokumentacijo vse bolj digitalizirate in hranite v e-obliki,
 • želite digitalizirati dokumentacijo, ki jo hranite v fizičnem arhivu,
 • pretvarjate obstoječo dokumentacijo iz fizične v digitalno obliko ali iz ene v drugo digitalno obliko/format zapisa,
 • ste ljubitelji mikrofilmskega zapisa,
 • se sprašujete, kje in kako je najbolje hraniti gradivo v e-obliki.

KORISTI


Vse informacije, ki jih potrebujete za digitalizacijo procesa ali poslovanja ter za enostavno, zakonsko skladno ustvarjanje, upravljanje in shranjevanje (digitalne) dokumentacije imate na voljo v obliki:

  • on-line naročnine (dostop do zaprte FB skupine)
  • praktični prikazi
  • klasifikacijski načrt z roki hrambe in primeri iz prakse
  • uporabni pripomočki
  • strokovna podpora in brezplačni odgovori na vaša vprašanja
  • brezplačni pravilniki in vzorci
  • z nami boste vzpostavili Zakonsko skladno hrambo
  • z nami se boste usposobili za samostojno upravljanje fizičnega in digitalnega gradiva
  • z nami boste popisali dokumente znotraj procesa in jim določili roke hrambe
  • spoznali boste pomen osebnih podatkov znotraj procesa in skrivnosti varstva osebnih podatkov
  • naučili se boste izločati dokumentacijo in jo po pretečenem roku varno uničiti
  • sposobni boste zagotavljati informacijsko varnost
  • v skladu s predpisi in potrebami poslovanja boste učinkovito upravljali z dokumentacijo in tako znali inšpektorjem pravilno argumentirati vodenje evidenc, upravljanje z dokumenti in varno uničenje dokumentacije

VSEBINA


  • praktična navodila in strokovni napotki;
  • opisi postopkov, povezanih z zajemom in e-hrambo;
  • testiranje različnih IT-podpornih rešitev;
  • obveščanje o novostih;
  • pregledna zbirka obveznih rokov hrambe dokumentarnega gradiva;
  • vzorci dokumentacije za neposredno uporabo;
  • vsa relevantna zakonodaja na enem mestu;
  • strokovni odgovori na vprašanja in prikazi v praksi;
  • opredelitev minimalnega obveznega nabora metapodatkov v evidencah gradiva, ki se nanašajo na različne vrste gradiva (e-pošta, spletne strani, film in A/V gradivo, prostorski podatki itd.) in obliko vnosa, ki jih je treba zajeti v evidenco gradiva;
  • evidentiranje dokumentov (kako vzpostavimo in vodimo knjigo prejete / izdane) pošte in zakonsko skladno upravljanje z njimi;
  • zajem in dolgoročno ohranjanje e-dokumentov, ki so jim dodane različne varnostne vsebine – izvedeli boste, ali je treba periodično preverjati veljavnost e-podpisa ali ne;
  • pravilno izvajanje postopkov pretvorbe gradiva iz fizične v digitalno obliko (digitalizacija) in iz ene digitalne v drugo digitalno obliko zapisa – spoznali boste nove določbe glede izvajanja postopka digitalizacije, pretvorbe gradiva na mikrofilm in pretvorbe uradnih evidenc;
  • kako izberemo zunanjega ponudnika digitalizacije in način hrambe gradiva v digitalni obliki.

Področja webinarjev


KADRI

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija kadrovskega procesa.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na kadrovskem področju.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo?

RAČUNOVODSTVO

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija finančnega in računovodskega procesa.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na finančno-računovodskem področju.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo?

GRADBENIŠTVO

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v gradbeništvu.
• Digitalizacija upravljanja gradbene dokumentacije.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo gradbene dejavnosti?

TRANSPORT IN LOGISTIKA

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesa transporta in logistike.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju transporta in logistike.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju transporta in logistike?

SOFINACIRANI PROJEKTI IN JAVNA NAROČILA

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija proces načrtovanja in izvajanja projektov/javnih naročil.
• Digitalizacija upravljanja projektne dokumentacije in dokumentacije javnih naročil.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v projektni dejavnosti in na področju javnih naročil?

TURIZEM IN GOSTINSTVO

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v turistični in gostinski dejavnosti.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v turistični in gostinski dejavnosti.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v turistični in gostinski dejavnosti?

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI IN OSNOVNIMI SREDSTVI

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesa upravljanja z nepremičninami in osnovnimi sredstvi.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju upravljanja nepremičnin in osnovnih sredstev.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v dejavnosti upravljanja nepremičnin in osnovnih sredstev?

PRODAJA

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v prodaji.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju prodaje.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v trgovinski dejavnosti?

SPLETNA TRGOVINA

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v spletnih trgovinah.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije spletnih trgovin.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo spletne trgovine?

DOKUMENTACIJA UPORABNIKOV (coachi, terapevti …)

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo uporabnikov individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev?

ŠPORT

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju športa in športnih dejavnosti.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju športa in športnih dejavnosti.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju športa in športnih dejavnosti?

MIKRO IN MALO GOSPODARSTVO

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v mikro in malih podjetjih.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v mikro in malih podjetjih.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v mikro in malih podjetjih?

RAZISKAVE IN RAZVOJ

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija raziskovalno razvojnih procesov.
• Digitalizacija upravljanja raziskovalno razvojne dokumentacije.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v raziskovalno-razvojni dejavnosti?

KOMUNALNE DEJAVNOSTI

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v komunalnih dejavnostih.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v komunalnih dejavnosti.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju komunalnih dejavnosti?

ZAPOSLITVENE AGENCIJE

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v zaposlitvenih agencijah.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije zaposlitvenih agencij.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v zaposlitvenih agencijah?

VAROVANJE (VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE)

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju varnosti in zdravja pri delu?

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v socialnem podjetništvu.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije socialnega podjetništva.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v socialnih podjetjih?

NEVLADNE ORGANIZACIJE

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v nevladnih organizacijah.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v nevladnih organizacijah.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v nevladnih organizacijah?

ZAVAROVANJA

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v zavarovalnih dejavnostih.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju zavarovalnih dejavnostih.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v zavarovalni dejavnosti?

ISO STANDARD

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v standardizaciji procesov.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju upravljanja standardov.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo ISO?

KULTURA

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju kulture in kulturnih dejavnosti.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v kulturi in kulturnih dejavnosti.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju kulture in kulturnih dejavnosti?

SOCIALNO VARSTVENA DEJAVNOST

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju zagotavljanja socialne varnosti.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju zagotavljanja socialne varnosti.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju zagotavljanja socialne varnosti?

INVALIDSKE ORGANIZACIJE, PODJETJA IN ZAPOSLITVENI CENTRI

  60 minut
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju dejavnosti invalidskih organizacij in podjetji ter zaposlitvenih centrov.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju dejavnosti invalidskih organizacij in podjetji ter zaposlitvenih centrov.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo na področju dejavnosti invalidskih organizacij in podjetji ter zaposlitvenih centrov?

UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI IN ARHIVIRANJE V JAVNI UPRAVI

  
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju javne uprave.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju javne uprave.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v javni upravi?

UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI IN ARHIVIRANJE V GOSPODARSTVU

  
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju gospodarstva in gospodarskih družb.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju gospodarstva in gospodarskih družb.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v gospodarstvu?

UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI IN ARHIVIRANJE V NEGOSPODARSTVU

  
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov na področju negospodarstva.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije na področju negospodarstva.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v negospodarstvu?

UPRAVLJANJE Z DOK. IN ARHIVIRANJE V ZDRAVSTVU IN FARMACIJI

  
  Tanja Čajavec in gostje
• Digitalizacija procesov v zdravstvu in farmaciji.
• Digitalizacija upravljanja dokumentacije v zdravstvu in farmaciji.
• Kako upravljati/upravljamo dokumentacijo v zdravstveni in farmacevtski dejavnosti?

CENIK WEBINARJEV

Izberite primeren paket za vas in vaše podjetje:


Ponudba velja samo do 15. 9. 2022.

Višina investicije je prilagojena trenutnim razmeram, saj si želim čim več posameznikom, podjetnikom in zaposlenim omogočiti dostop do praktičnega znanja in do svojih bogatih dolgoletnih izkušenj.

365 dnevna podpora

po dogovoru
 • 1 webinar za izbrano področja
 • 1 dostop do zaprte FB skupine
 • strokovni odgovori in prikazi v praksi
 • obveščanje o novostih, zakonodaji …
 • dostop do vzorcev dokumentacije, obrazcev …
 • primerno za organizacije z do 5 zaposlenimi
 • posebni popusti na naše in storitve naših partnerjev

365 dnevna podpora

po dogovoru
 • paket webinarjev za celovito področje
 • dostop do zaprte FB skupine
 • strokovni odgovori in prikazi v praksi
 • obveščanje o novostih, zakonodaji …
 • dostop do vzorcev dokumentacije, obrazcev …
 • primerno za organizacije z nad 5 zaposlenimi
 • posebni popusti na naše in storitve naših partnerjev

KONTAKT

Imate vprašanje ali morda potrebujete več informacij? Pišite mi.
  (c) 2021 Tanja Čajavec, Medarhiv d.o.o. Vse pravice pridržane! Izdelava Spletni.guru.